Lãnh đạo

 • Nguyễn Thanh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0943579882
  • Email:
   thankinh881@gmail.com
 • Hà Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   hahuyhoang1979@gmailcom
 • Nguyễn Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0969652211
  • Email:
   thutrangtn1985@gmail.com
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn
  • Điện thoại:
   01627903187
  • Email:
   hienle12101993@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0912440778
  • Email:
   trunghieu2010tn@gmail.com
 • Đoàn Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0985033590
 • Long Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
 • Hoàng Kim Đỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   hoangdinhch1@gmail.com
  • Email:
   hoangdinhch1@gmail.com
 • Dương Văn Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914773909
  • Email:
   duongvietc2hb@gmail.com