Tổ Chuyên môn

 • Nguyễn Thanh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0943579882
  • Email:
   thankinh881@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0912440778
  • Email:
   trunghieu2010tn@gmail.com
 • Đoàn Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0985033590